Lyrics

N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Bissau
urdumunho ka na ticim paz
harmonia k na ticim paz pa Guiné

N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Bissau
N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Guiné

Kim k pudi jura na Bissau
pa fala ami n´ka mati abo k mati na djumbuli

N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Guiné
N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Bissau

Bo ka na condenan
N´ka misti condena ninguim sin obil

N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Bissau
N´ka na chora mas
n'ka na chora mas na Guiné

Naminhi lipari oh
koi djo bofi tchisok djo katchi ulon ah (X4)

Ndjita di utchi pintchenn pakasok
Amliparitchi inepul kairnu ah
Naminhi lipari oh
koi djo bofi tchisok djo katchi ulon ah

Ndjita di utchi pintchenn pakasok
Amliparitchi inepul kairnu ah
Naminhi lipari oh
koi djo bofi tchisok djo katchi ulon ah

Tenan Guiné ndja, un daten (X3)
Tenan Guiné ndja
Tenan Guiné Bissau (X2)
Indi nan go ndiren (X2)